Φαρμακευτική Σχολή: Φόρουμ Συζήτησης για Φοιτητές Φαρμακευτικής Τέταρτου Έτους

0
Φαρμακευτική Σχολή: Φόρουμ Συζήτησης για Φοιτητές Φαρμακευτικής Τέταρτου Έτους

Οι φοιτητές του τετάρτου έτους παρακολούθησαν μια επιστημονική συζήτηση σήμερα, 7 Μαρτίου 2023, μεταξύ υποστηρικτών και πολέμιων της άμβλωσης για ιατρικούς λόγους από την οπτική της επιστήμης, της ηθικής, της θρησκείας και της κοινωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Λιβυκό Διεθνές Ιατρικό Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την τεχνική του debate ως μία από τις πολλές σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, την απόκτηση πληροφοριών και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Η επιστημονική συζήτηση, στην οποία συναντώνται δύο ομάδες μαθητών, κάθε ομάδα έχει μια γνώμη για ένα προκαθορισμένο θέμα και κάθε ομάδα εργάζεται για να προετοιμαστεί για τη συζήτηση συλλέγοντας πληροφορίες, στοιχεία και γεγονότα που επιβεβαιώνουν τις απόψεις τους, και στη συνέχεια την παρουσιάζει στον το δεύτερο μέρος και το κοινό, είναι αξιοσημείωτο γιατί είναι μια από τις τέχνες του διαλόγου που ενθαρρύνει τους μαθητές να σκέφτονται αναλυτικά και λογικά για επίμαχα θέματα και θέματα στα οποία οι απόψεις ποικίλλουν και τα δεδομένα αλληλοεπικαλύπτονται.

Schreibe einen Kommentar