Πολλοί το περιμένουν με ανυπομονησία. Ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Οδοντιατρική Σχολή του Διεθνούς Ιατρικού Πανεπιστημίου της Λιβύης.

1
Πολλοί το περιμένουν με ανυπομονησία. Ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Οδοντιατρική Σχολή του Διεθνούς Ιατρικού Πανεπιστημίου της Λιβύης.

Το αποκορύφωμα μιας ένδοξης και πρωτοφανούς επιτυχίας που διήρκεσε για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια και να ενισχύσει τον συνειδητό κοινωνικό του ρόλο να εντοπίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές και να τις βασίζει στο όραμα και την αποστολή του LIMU, να επιτύχει τους στόχους του, να εφαρμόσει το στρατηγικό του σχέδιο και ως απάντηση στην επείγουσα κοινωνική ανάγκη Το Διεθνές Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Λιβύης προσφέρει τα πρώτα του είδους μεταπτυχιακά προγράμματα.

Να ανακοινώσει την έναρξη μεταπτυχιακών μαθημάτων που οδηγούν στο Clinical Master of Dentistry (MClinDent) στους ακόλουθους τομείς εξειδίκευσης:

Προσφερόμενα Προγράμματα:

 1. Στοματική Ιατρική και Ακτινολογία
 2. Στοματική εγχείρηση
 3. Οδοντιατρική Δημόσια Υγεία και Κοινοτική & Προληπτική Οδοντιατρική
 4. Παιδοδοντιατρική
 5. Χειρουργική Οδοντιατρική και Ενδοδοντία

Διάρκεια μελέτης:
• 3 έτη για κάθε πρόγραμμα σπουδών.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στα Προκηρυγμένα Προγράμματα:

Κάτοχος πτυχίου στοματικής και οδοντιατρικής χειρουργικής (BDS, DDS) ή ισότιμου πτυχίου με γενικό βαθμό τουλάχιστον πολύ καλό. Καθώς και πληρούν τα πρότυπα του Διεθνούς Ιατρικού Πανεπιστημίου της Λιβύης σύμφωνα με τους νόμους του ιδρύματος.

• Παρέχετε τυχόν ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια, όπως πτυχία ή επαγγελματικές πιστοποιήσεις, που μπορεί να έχετε στις ιατρικές ή οδοντιατρικές επιστήμες.

• Τουλάχιστον δύο χρόνια κλινικής πρακτικής ως γενικός οδοντίατρος μετά την αποφοίτησή του.

• Περιγραφή της φυσικής κατάστασης του αιτούντος.

• Άριστη ανάγνωση, γραφή και ομιλία αγγλικών.

• TOFL (79 βαθμοί) (79 βαθμοί)

• ILETS (6,5 συνολικά)

• Εάν ο υποψήφιος συμφωνήσει εγγράφως να καλύψει τον απαιτούμενο μέσο όρο καθ‘ όλη τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών σπουδών, ενδέχεται να εξαιρεθεί από την απαίτηση γλώσσας κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα.

• Δύο συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές στη σχολή όπου ο υποψήφιος έλαβε την προπτυχιακή τους εκπαίδευση ή από συναδέλφους στον επαγγελματικό κόσμο με τους οποίους ο υποψήφιος συνεργάστηκε μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

• Επιτυχία της απαιτούμενης προσωπικής συνέντευξης και εισαγωγικών εξετάσεων.

• Έγκριση από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο για την άσκηση του επαγγέλματος.

• Οικονομικό δελτίο από τον αιτούντα που βεβαιώνει την ικανότητά του να πληρώσει τα έξοδα μελέτης ή υπογεγραμμένη εγγύηση από το μέρος που καλύπτει αυτά τα έξοδα.

• Το Εθνικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας και Διαπίστευσης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πρέπει να επαληθεύσει το πανεπιστημιακό πτυχίο του αιτούντος στο πρόγραμμα που δεν είναι ούτε απόφοιτοι διαπιστευμένων πανεπιστημίων της Λιβύης ούτε απόφοιτοι μη λιβυκών πανεπιστημίων.

• Η προπτυχιακή ακαδημαϊκή επίδοση του αιτούντος, η ερευνητική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις, οι εξωσχολικές δραστηριότητες, η κοινωνική εμπειρία και η κλινική εμπειρία θα ληφθούν όλα υπόψη από την επιτροπή εισαγωγής. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αθροιστικών πόντων.

Τέταρτον: Απαιτούμενα έγγραφα:

 1. Ένορκη βεβαίωση αποφοίτησης (Πτυχίο) και πρακτικό (πρωτότυπο).
 2. Δύο προσωπικές φωτογραφίες με λευκό φόντο.
 3. Αντίγραφο διαβατηρίου και εθνικού αριθμού.
 4. Συστατικές επιστολές.
 5. Δήλωση που αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει την απαίτηση αγγλικής γλώσσας ή δηλώνει ότι θα την αποκτήσει κατά τα δύο πρώτα έτη εγγραφής του στο πρόγραμμα.

Δίδακτρα:

Διατίθεται στη γραμματεία του πανεπιστημίου.

Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για προγράμματα:

Συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής στο πρόγραμμα, η οποία είναι διαθέσιμη στο αρμόδιο τμήμα ή στο γραφείο του γραμματέα και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα 19–28 Φεβρουαρίου 2023.

• Η απόκτηση αξίας είναι δυνατή

• Υποβολή αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις και την προσωπική συνέντευξη στην ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

• Ο ιστότοπος του πανεπιστημίου και η απευθείας επικοινωνία μέσω email θα χρησιμοποιηθούν για την ανακοίνωση αποδοχής.

• Η γραμματεία του Πανεπιστημίου παραλαμβάνει αιτήσεις για εισαγωγή στο πρόγραμμα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διευθυντή μεταπτυχιακών σπουδών στο 0910388890 για οποιαδήποτε απορία ή απορία.

Schreibe einen Kommentar