Πλήρης Φόρμα FSSAI | Λεπτομέρειες FSSAI

8
Πλήρης Φόρμα FSSAI | Λεπτομέρειες FSSAI

Η έννοια ή η πλήρης μορφή του ακρωνύμιου FSSAI είναι η Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και Προτύπων της Ινδίας που σχετίζεται με ρυθμιστικό φορέα στην Ινδία. Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων λειτουργεί ως καταστατικό όργανο.

Αυτό το καταστατικό όργανο για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την Αρχή Προτύπων έχει συσταθεί κυρίως στο Υπουργείο Υγείας και Οικογενειακής Πρόνοιας της κυβέρνησης της Ινδίας.

Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων είναι ένας κυβερνητικός φορέας για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ινδία, όπως υποδηλώνει το όνομα. Αυτό το καταστατικό όργανο για την ασφάλεια των τροφίμων ιδρύθηκε σύμφωνα με τον νόμο για την ασφάλεια των τροφίμων και τα πρότυπα του 2006.

FSSAI Πλήρες έντυπο
FSSAI Πλήρες έντυπο

Σχετικά με το FSSAI

 • Η πρωταρχική ευθύνη της Αρχής Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων είναι η προστασία και η προαγωγή της δημόσιας υγείας. Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων το κάνει αυτό μέσω ρύθμισης και ηγεσίας των προτύπων ασφάλειας τροφίμων. Ο νόμος για την ασφάλεια και τα πρότυπα τροφίμων, του 2006, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της Αρχής Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων είναι σαν ένα ενοποιητικό καταστατικό που σχετίζεται με τους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ινδία.
 • Ένας μη εκτελεστικός πρόεδρος είναι υπεύθυνος να διευθύνει την Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων. Αυτός ο μη εκτελεστικός πρόεδρος επιλέγεται από την κεντρική κυβέρνηση της Ινδίας. Η κεντρική κυβέρνηση της Ινδίας διορίζει πρόεδρο μόνο εάν κατέχει ή έχει κατέχει τη θέση του γραμματέα της κυβέρνησης της Ινδίας.
 • Τα κεντρικά γραφεία της Αρχής Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων βρίσκονται στο Νέο Δελχί της Ινδίας. Εκτός από τα κεντρικά γραφεία, η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων λειτουργεί μέσω περιφερειακών γραφείων σε διάφορες πόλεις της Ινδίας όπως το Γκουβαχάτι, η Καλκούτα, το Κοτσίν, το Τσενάι, το Δελχί, η Βομβάη κ.λπ.
 • Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων διαθέτει επίσης 14 εργαστήρια παραπομπής που έχουν ειδοποιηθεί και 72 εργαστήρια σε πολιτείες ή εδάφη της Ένωσης. Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων λειτουργεί σε 112 εργαστήρια διαπιστευμένα από τη NABL ιδιωτικά εργαστήρια.
 • Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων είχε ως στόχο να ωφελήσει τις βιομηχανίες που ασχολούνται με την κατασκευή, το χειρισμό, τη συσκευασία και την πώληση τροφίμων. Παράλληλα με αυτόν τον στόχο, η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων αποφάσισε να παράσχει αιώνιες άδειες σε παραγωγούς τροφίμων και εστιατόρια. Ωστόσο, η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων τήρησε έναν όρο με αυτήν την άδεια ότι αυτοί οι κατασκευαστές και τα εστιατόρια πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους κάθε χρόνο.

Εξουσίες FSSAI

 • Ο νόμος για την ασφάλεια και τα πρότυπα τροφίμων του 2006 παρείχε ορισμένες εξουσίες στην Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων για την καλύτερη λειτουργία των λειτουργιών της και τη διάδοση των κανονισμών στην ασφάλεια των τροφίμων. Μερικές από αυτές τις εξουσίες που έλαβε η Αρχή για την Ασφάλεια και τα Πρότυπα Τροφίμων από τον νόμο για την ασφάλεια και τα πρότυπα τροφίμων, του 2006 είναι –
 • Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων έχει την εξουσία να συντάξει κανονισμό για τη θέσπιση προτύπων ασφάλειας τροφίμων.
 • Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων έχει την εξουσία να συμβάλει στην ανάπτυξη των διεθνών τεχνικών προτύπων στα τρόφιμα.
 • Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων μπορεί να καθορίσει όλες τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπίστευση εργαστηρίων για διάφορους τύπους δοκιμών τροφίμων προτού τους επιτρέψει.
 • Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων συλλέγει και οργανώνει δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με την κατανάλωση τροφίμων, τους αναδυόμενους κινδύνους, τη μόλυνση κ.λπ.
 • Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων έχει την εξουσία να παρέχει επιστημονικές προτάσεις και συμβουλές στην κεντρική κυβέρνηση.
 • Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων έχει την εξουσία να διανέμει πληροφορίες και να διαδίδει την ευαισθητοποίηση για τα τρόφιμα στην Ινδία.
 • Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων μπορεί να παράσχει τεχνική υποστήριξη στην κεντρική κυβέρνηση.

Ιστορία FSSAI

Ο πρώην υπουργός των συνδικάτων Δρ Anbumani Ramadoss από την κυβέρνηση της Ινδίας ίδρυσε την Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και Προτύπων. Η κυβέρνηση της Ινδίας τη σχημάτισε στις 5 Αυγούστου 2011. Η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων περιλαμβάνει έναν πρόεδρο μαζί με 22 μέλη της αρχής.

Η κύρια λειτουργία της Αρχής Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων ήταν ο καθορισμός προτύπων για τα τρόφιμα. Αυτό έγινε έτσι ώστε να υπάρχει ένας οργανισμός που να μπορεί να αντιμετωπίσει και να μην υπάρχει σύγχυση για τους καταναλωτές, τους εμπόρους, τους επενδυτές και τους κατασκευαστές.

Μερικές άλλες διάσημες πλήρεις μορφές FSSAI

FSSAI- Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και Προτύπων της Ινδίας

FSSAI- Αρχή Προτύπων και Ασφάλειας Τροφίμων της Ινδίας

Παρόμοιες πλήρεις φόρμες

Πλήρης φόρμα FCI

Πλήρες έντυπο του FBI

Schreibe einen Kommentar