πλήρης μορφή DRM | Πλήρης μορφή DRM στο Railway

6
πλήρης μορφή DRM |  Πλήρης μορφή DRM στο Railway

Η πλήρης μορφή για το DRM είναι η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων που ονομάζεται επίσης τεχνολογικά μέτρα προστασίας.

Αυτή η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων είναι μια συλλογή συστημάτων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ή ψηφιακού μέσου ή περιεχομένου.

Αυτά τα συστήματα ψηφιακών μέσων είναι υπεύθυνα να παρέχουν το πλήρες δικαίωμα αυτού του μέσου στον ιδιοκτήτη του. Τα εργαλεία του συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων ελέγχουν την εμπορία, την προστασία, την παρακολούθηση και την παρακολούθηση του συγκεκριμένου ψηφιακού μέσου.

Στον κόσμο των ψηφιακών μέσων, αυτά τα εργαλεία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων βοηθούν τους εκδότες και τους δημιουργούς να περιορίσουν την παράνομη διάδοση του έργου τους που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

πλήρης μορφή DRM
πλήρης μορφή DRM

Επισκόπηση DRM

Η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων είναι ένα σύνολο τεχνολογίας ελέγχου πρόσβασης που περιορίζει τη χρήση ιδιόκτητου υλικού καθώς και έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Αυτές οι τεχνολογίες DRM ελέγχουν τη διανομή έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που ονομάζονται επίσης πνευματική ιδιοκτησία. Το DRM ελέγχει επίσης την τροποποίηση, τη χρήση και τη διανομή συστημάτων εντός συσκευών.

Με την ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων, κάθε χώρα έχει δημιουργήσει νόμους για την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων που ποινικοποιούν την καταστρατήγηση του DRM, τη δημιουργία εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τέτοια καταστρατήγηση κ.λπ.

Αυτοί οι νόμοι αποτελούν επίσης μέρος του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας της ψηφιακής χιλιετίας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνία της πληροφορίας κ.λπ.

Χρήση DRM

Τα εργαλεία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων επιτρέπουν στους δημιουργούς περιεχομένου να επιβάλλουν τις δικές τους πολιτικές πρόσβασης στα μέσα ή στο περιεχόμενό τους, όπως περιορισμό στην αντιγραφή ή την προβολή συγκεκριμένου περιεχομένου.

Η βιομηχανία ψυχαγωγίας χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία DRM συχνά σύμφωνα με την προστασία του περιεχομένου τους. Στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της επικοινωνίας, η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων είναι σημαντικό μέρος.

Το DRM χρησιμοποιείται από εκδότες ήχου ή βίντεο, ηλεκτρονικά καταστήματα μουσικής και εκδότες ή προμηθευτές eBook, φορείς εκμετάλλευσης καλωδιακών και δορυφορικών υπηρεσιών που το χρησιμοποιούν για να αποτρέψουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών.

Σήμερα η χρήση της ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων έχει αυξηθεί σε προϊόντα υλικού όπως καφετιέρες, λαμπτήρες κ.λπ.

Πολλές εταιρείες τρακτέρ εμποδίζουν τους αγρότες να κάνουν τις δικές τους επισκευές DIY σύμφωνα με τη χρήση των νόμων DRM όπως το DMCA.

Σημασία του DRM

Η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων είναι σημαντική σε κάθε κλάδο ως μέρος της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι τεχνικές DRM βοηθούν τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να διαχειρίζονται τον καλλιτεχνικό έλεγχο της πνευματικής τους ιδιοκτησίας.

Τα εργαλεία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων είναι σημαντικά για την αποτροπή της αντιγραφής της πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιονδήποτε, όπως οι φυσικές κλειδαριές είναι σημαντικές για την αποτροπή της προσωπικής ιδιοκτησίας κάποιου.

Τα εργαλεία και οι τεχνολογίες DRM διασφαλίζουν ροές εσόδων χωρίς κανένα εμπόδιο στην αντιγραφή τους.

Μειονεκτήματα του DRM

Οι τεχνολογίες DRM είναι χρήσιμες, ωστόσο μερικοί άνθρωποι αντιτίθενται στη νομοθεσία DRM. Αυτά είναι τα επιβεβλημένα μειονεκτήματα των εργαλείων διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων –

  • Οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι το DRM δεν παρέχει καμία απόδειξη ότι αποτρέπει πλήρως την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
  • Το DRM παρέχει υπηρεσίες μόνο σε ταλαιπωρία των νόμιμων πελατών του
  • Το DRM μερικές φορές βοηθά τους μεγάλους οργανισμούς να καταστείλουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.
  • Τα σχήματα DRM μπορούν να αλλάξουν, ώστε να μην είναι προσβάσιμη όλη η εργασία ή εάν η υπηρεσία DRM δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.
  • Το DRM μπορεί να εμποδίσει τον χρήστη να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας ή να αντιγράψει τα CD ή τα DVD του ή τυχόν νόμιμα δικαιώματα, την πρόσβαση σε ένα έργο από το δημόσιο τομέα κ.λπ.

Τεχνικές DRM

Μερικές από τις γνωστές τεχνικές διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων είναι:

  • Περιοριστικές συμφωνίες αδειοδότησης όπου η πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, πνευματικά δικαιώματα και δημόσιο τομέα περιορίζεται στους καταναλωτές όταν εισέρχονται σε έναν ιστότοπο ή κατά τη λήψη λογισμικού.
  • Η κρυπτογράφηση είναι επίσης ένας τρόπος που περιλαμβάνει κρυπτογράφηση εκφραστικού υλικού και ενσωμάτωση ετικέτας.

Παρακολούθηση DRM

Τα εργαλεία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων χρησιμοποιούν ψηφιακό υδατογράφημα και τα ενσωματώνουν σε δεδομένα ήχου ή βίντεο κατά την παραγωγή ή τη διανομή.

Αυτά τα υδατογραφήματα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των μέσων και του περιεχομένου και χρησιμοποιούνται για την εγγραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, της αλυσίδας διανομής ή ακόμη και για τον εντοπισμό του αγοραστή αυτού του DVD και των CD μουσικής ή βίντεο.

Αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός συστήματος για την επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων, όπως για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων δίωξης για οποιονδήποτε νομικό σκοπό.


Πλήρης μορφή DRM στο Railway

η πλήρης μορφή του DRM στον Ινδικό Σιδηρόδρομο είναι ο Διευθυντής Σιδηροδρόμων Τμήματος.

Το DRM, δηλαδή το Divisional Railway Manager είναι μια πολύ μεγάλη θέση Α βαθμού στους Indian Railways.

Για να είναι καλύτερα, οι Ινδικοί Σιδηροδρόμοι χωρίζονται σε πολλά τμήματα και κάθε τμήμα έχει έναν επικεφαλής που ονομάζεται Διευθυντής Σιδηροδρόμων.

Πλήρης μορφή DRM στο Railway
Πλήρης μορφή DRM στο Railway

Οι σπουδαστές που εντάσσονται στους Indian Railways σε θέσεις της Ομάδας Α, μπορούν να γίνουν DRM αφού λάβουν προαγωγές, δεν υπάρχει άμεση κενή θέση για θέση DRM.

Μετά την ένταξή σας σε μια θέση της Ομάδας Α σιδηροδρόμων, χρειάζονται 20 έως 25 χρόνια για να γίνετε DRM, ο μισθός του Διευθυντή Σιδηροδρόμων το 2020 είναι περίπου 1,5 λαχ ρουπίες κάθε μήνα.

Μερικές άλλες διάσημες πλήρεις μορφές DRM

DRM- Doesn’t Really Matter- χρησιμοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνομιλίας

DRM- Direct Rendering Module- ένας τύπος λογισμικού υπολογιστή

DRM- Divisional Resource Manager- στο κυβερνητικό και στο αστυνομικό τμήμα

Παρόμοιες πλήρεις φόρμες

Πλήρες έντυπο RAC

HTTP πλήρης μορφή

Schreibe einen Kommentar