Πλήρες έντυπο ACCA και βασικές λεπτομέρειες

11
Πλήρες έντυπο ACCA και βασικές λεπτομέρειες

Η πλήρης μορφή του ACCA είναι η Ένωση Ορκωτών Ορκωτών Λογιστών. Ο ACCA είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει στους φοιτητές πιστοποιητικό ορκωτού λογιστή.

Η διάρκεια των μαθημάτων του Συνδέσμου Ορκωτών Ορκωτών Λογιστών εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευσης του φοιτητή. Ωστόσο, κατά μέσο όρο, η διάρκεια του ACCA μπορεί να είναι από 1 έτος έως 7 χρόνια κατ‘ ανώτατο όριο.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την Ένωση Ορκωτών Ορκωτών Λογιστών είναι τα ίδια σε όλα τα κορυφαία κολέγια ACCA στην Ινδία.

ACCA πλήρης φόρμα
ACCA πλήρης φόρμα

Σχετικά με το ACCA

Η ένωση ορκωτών ορκωτών λογιστών μαθημάτων παρέχει ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο στους φοιτητές. Ο σύνδεσμος εγκεκριμένων ορκωτών λογιστών είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός, επομένως η απόκτηση των προσόντων του είναι ένας πολύ καλός τρόπος για οποιονδήποτε φοιτητή να χτίσει μια καριέρα στα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική.

Τα μέλη της ACCA μπορούν να εργαστούν σε διάφορους εμπορικούς τομείς όπως ανάπτυξη επιχειρήσεων, έλεγχος και διασφάλιση, αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, συμμόρφωση και κίνδυνος, εμπορική χρηματοδότηση, συμβουλευτική και συμβουλευτική, επιχειρηματική και εταιρική λογιστική, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εταιρική χρηματοδότηση, χρηματοδότηση και διοίκηση, εκπαίδευση και κατάρτιση, ηγεσία, διαχείριση έργων, επενδυτικές σχέσεις, φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υποστήριξης, ταμείο κ.λπ.

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα ACCA εάν σκοπεύουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Η αμοιβή για οποιοδήποτε κορυφαίο κολέγιο ACCA στην Ινδία μπορεί να κυμαίνεται από 28000 έως 260000. Το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος ACCA μπορεί να συγχωνευθεί είτε με το BBA είτε με το B.com, γεγονός που καθιστά αυτά τα μαθήματα ACCA τις πιο δημοφιλείς επιλογές μεταξύ των φοιτητών του εμπορίου, ακόμη και αν υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές. Υπάρχουν δύο τρόποι εισδοχής για το ACCA – με βάση την αξία και με βάση την είσοδο.

Επιλεξιμότητα για ACCA

Αυτό είναι το κύριο κριτήριο επιλεξιμότητας για τα μαθήματα της Ένωσης Ορκωτών Ορκωτών Λογιστών –

Για να υποβάλετε αίτηση για τα μαθήματα ACCA, ο υποψήφιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει περάσει ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως 10+2 που είναι το ελάχιστο απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσόν.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 65% σε λογαριασμούς ή Μαθηματικά και Αγγλικά στα 12 τουςου εξετάσεις του συμβουλίου.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει περάσει το 12ου με ελάχιστους βαθμούς 50%.

Δομή του ACCA

Η Ένωση Ορκωτών Ορκωτών Λογιστών είναι το πιο φημισμένο προσόν στη λογιστική.

Η ένωση ορκωτών ορκωτών λογιστών θεωρείται επαγγελματικό προσόν υψηλού επιπέδου επομένως ισοδυναμεί με την ολοκλήρωση πλήρους πανεπιστημιακού πτυχίου.

Η ACCA είναι συμβατή με την IFAC με βάση τα ελεγκτικά πρότυπα και τη διεθνή λογιστική.

Αυτά τα μαθήματα ACCA μπορούν να συνεχιστούν είτε παράλληλα με την αποφοίτηση, όπως BBA, B.com κ.λπ. είτε μπορούν ήδη να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα αποφοίτησης.

Το ACCA είναι επιθυμητό και ελκυστικό για τους φοιτητές για το γεγονός ότι διαθέτει ένα ευέλικτο πρόγραμμα εξετάσεων.

Υπάρχουν 13 υποχρεωτικές εργασίες στο ACCA μάθημα που απαιτείται να ολοκληρωθεί εντός μέγιστης περιόδου 7 ετών.

Το πρόγραμμα σπουδών του ACCA είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και σχετικό, καθώς είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα για αυτούς τους μαθητές να οικοδομήσουν μια επίδοξη καριέρα στα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική.

Συχνές ερωτήσεις ACCA

Είναι το ACCA πιο δύσκολο από το CA;

Το No ACCA δεν είναι δυσκολότερο από την εξέταση CA όσον αφορά τη διάρκεια, τον αριθμό των εργασιών, τα επίπεδα μαθημάτων, την ευελιξία μαθημάτων κ.λπ. γι‘ αυτό η CA ή η εγκεκριμένη λογιστική θεωρείται πιο σκληρή και πιο δύσκολη από τη συσχέτιση της πιστοποιημένης εγκεκριμένης λογιστικής.

Ποιος είναι ο μισθός του μαθήματος ACCA;

Ο μισθός για ένα άτομο που έχει προσόντα ACCA μπορεί να διαφέρει από θέση σε θέση. Μπορεί να είναι έως και 8 lac INR ετησίως. Αυτή η μισθολογική κλίμακα για φοιτητές που διαθέτουν το ACCA κυμαίνεται συνήθως μεταξύ Rs. 4 lac σε Rs. 15 lac ετησίως. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να είναι υψηλότερο, κάτι που εξαρτάται από τις δεξιότητες, την εταιρεία και τον ανταγωνισμό.

Πόσο διαρκεί το μάθημα ACCA;

Υπάρχουν 13 υποχρεωτικές εργασίες στο μάθημα ACCA, οπότε κατά μέσο όρο χρειάζονται 2 χρόνια για να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις του μαθήματος ACCA μαζί με 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Ωστόσο, η μέγιστη διάρκεια για την ολοκλήρωση του ACCA είναι 7 χρόνια.

Μερικές άλλες διάσημες πλήρεις μορφές ACCA

ACCA- Air Conditioning Contractors of America

ACCA- Αυστραλιανό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης

Παρόμοιες πλήρεις φόρμες

Πλήρες έντυπο ADCA

Schreibe einen Kommentar