Διαμόρφωση συσκευής MyEyedro V5 – Eyedro

16
Διαμόρφωση συσκευής MyEyedro V5 – Eyedro

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης συσκευής MyEyedro σάς επιτρέπουν να προσθέτετε ή να διαγράφετε το υλικό Eyedro με σειριακό αριθμό, να προσαρμόζετε τις παραμέτρους της συσκευής όπως οι πολλαπλασιαστές ρεύματος, η τάση, ο συντελεστής ισχύος και οι ρυθμίσεις πολικότητας κατά την παρακολούθηση της ηλιακής ενέργειας ή της μέτρησης δικτύου. Σε αυτήν τη σελίδα μπορούν επίσης να οριστούν Ειδοποιήσεις για συγκεκριμένες συσκευές MyEyedro.

Υπάρχουν άμεσοι σύνδεσμοι από τις σελίδες cloud MyEyedro προς τον οδηγό χρήστη MyEyedro για βοήθεια σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία του μενού Configuration.

  • Ζητήστε συσκευές Eyedro
  • Διαμόρφωση παραμέτρων συσκευής (V, I, PF)
  • Εκχώρηση ονομάτων συσκευών
  • Ρυθμίστε την πολικότητα για ηλιακό
  • Ρυθμίστε πολλαπλασιαστές ρεύματος για παράλληλο αγωγό
  • Ορισμός ειδοποιήσεων

Schreibe einen Kommentar