Γιατί χρειαζόμαστε δράση για τα τρόφιμα στο COP27

6
Γιατί χρειαζόμαστε δράση για τα τρόφιμα στο COP27

Αν και αυτές οι πρωτοβουλίες δείχνουν υπόσχεση, βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά από εκεί που πρέπει να είμαστε. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι πρέπει να επανεξετάσουμε ριζικά τα συστήματα διατροφής μας προκειμένου να τροφοδοτήσουμε τον κόσμο χωρίς να καταναλώσουμε τον πλανήτη. Το πώς το κάνουμε αυτό – σε ταχύτητα και κλίμακα, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω – είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις. Αλλά το Περίπτερο Συστημάτων Τροφίμων αντιπροσωπεύει μια τεράστια ευκαιρία να κινητοποιηθεί η δράση και να επιταχυνθεί η καινοτομία των συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς. Μαζί, οι εμπλεκόμενοι εταίροι έχουν αναπτύξει ένα σύνολο ζητημάτων πολιτικής βάσει των οποίων θα κρίνεται η επιτυχία του COP27 για τα συστήματα τροφίμων. Όλα σχετίζονται με την εφαρμογή σημαντικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν πριν από την COP27 για τη βελτίωση των συστημάτων τροφίμων παγκοσμίως:

1. Θέσπιση και εφαρμογή πιο λεπτομερών, φιλόδοξων και ειδικών δεσμεύσεων μετασχηματισμού συστημάτων τροφίμων στις Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές (NDC) – αυτές είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι χώρες για δράση που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

2. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος για την επόμενη φάση του προγράμματος Κοινής Εργασίας Κορωνίβια για τη Γεωργία.

3. Παροχή ενός σημαντικού πακέτου χρηματοδότησης για το κλίμα για τα τρόφιμα και τη γεωργία, που περιλαμβάνει ισχυρή εστίαση στη χρηματοδότηση για την προσαρμογή και τους μικροκαλλιεργητές, με τουλάχιστον το 20% των νέων οικονομικών δεσμεύσεων για προσαρμογή, ενίσχυση της ανθεκτικότητας και απώλεια και ζημιά να επικεντρώνεται στα συστήματα τροφίμων.

4. Μια δέσμευση της UNFCCC να συνεργαστεί με άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της ευθραυστότητας του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων, της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και του χρόνιου υποσιτισμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σύγκρουσης-πληγείσες πολιτείες, και με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, τα παιδιά και άλλες εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες.

Ως ομάδα, είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε αυτήν την άνευ προηγουμένου συνεργασία και συμβάλλουμε στην ενίσχυση της έκκλησης για δίκαιη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Για να μάθετε περισσότερα και να εμπλακείτε, επισκεφτείτε το FoodSystemsPavilion.com, αναζητήστε #ActionOnFood και ακολουθήστε την ιστορία στα κοινωνικά μας κανάλια.

Schreibe einen Kommentar