Αναβάθμιση δεξιοτήτων, επανεκπαίδευση και εκμάθηση εργαζομένων το 2023 | HR. Com

0
Αναβάθμιση δεξιοτήτων, επανεκπαίδευση και εκμάθηση εργαζομένων το 2023 | HR. Com

Ερευνα

εύρος ημερομηνιών12 Απριλίου 2023

Μεταμορφώστε την επιχείρησή σας επενδύοντας στο πολυτιμότερο περιουσιακό σας στοιχείο – τους ανθρώπους σας

case_study_infopro

Ο κόσμος της εργασίας έχει υποστεί σημαντική μεταμόρφωση εδώ και αρκετό καιρό, ωθούμενος από τον αντίκτυπο της αναστάτωσης, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στους εργασιακούς ρόλους.

Σύμφωνα με μια έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, έως το 2030, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα χρειαστούν κάποιες εκ νέου δεξιότητες, δίνοντας έμφαση σε προηγμένες τεχνολογικές δεξιότητες και εξειδικευμένες διαπροσωπικές ικανότητες.

Κοιτάζοντας μπροστά για το 2023, η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η αναβάθμιση δεξιοτήτων θα γίνουν ακόμη πιο κρίσιμες για την επιτυχία ενός οργανισμού. Η διατήρηση μιας συνεπούς εστίασης στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση θα συμβάλει στην επίτευξη μεγαλύτερης λειτουργικής παραγωγικότητας και επιτυχίας, τοποθετώντας τον οργανισμό για διαρκή ανάπτυξη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Κατεβάστε την ερευνητική εργασία του Ινστιτούτου Ερευνών Ανθρώπινου Δυναμικού, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Infopro Learning, για να ανακαλύψετε:

 • Σημασία της αναβάθμισης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων στο παρόν και στο άμεσο μέλλον
 • Βασικοί μοχλοί αναβάθμισης δεξιοτήτων και οι προκλήσεις που εμποδίζουν την αποτελεσματικότητά της
 • Οι πέντε πιο αποτελεσματικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αναβάθμιση δεξιοτήτων
 • Ποσοστό θέσεων εργασίας που θα επηρεάσουν οι αναδυόμενες αγορές και οι τεχνολογικές εξελίξεις
 • Επίδραση της αναβάθμισης δεξιοτήτων στην απόδοση της επιχείρησης
 • Χρησιμοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αναβάθμισης δεξιοτήτων και της μάθησης γενικά
 • Βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί κατά το σχεδιασμό των μαθησιακών διαδικασιών
 • Τομείς όπου οι οργανισμοί θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους για να υποστηρίξουν την αναβάθμιση δεξιοτήτων τα επόμενα τρία χρόνια
 • Κενά στη χρήση της τεχνολογίας για την αποτελεσματική και αποτελεσματική μάθηση
 • Τρόποι με τους οποίους οι επιτυχημένοι οργανισμοί Ε&Α διαφέρουν από τους άλλους

Schreibe einen Kommentar