Έγκριση Πίνακα Επαγγελματικών Τίτλων Σπουδών από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου

1
Έγκριση Πίνακα Επαγγελματικών Τίτλων Σπουδών από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου

Η περιοδική συνεδρίαση του Πανεπιστημιακού Συμβουλίου Αρ. παραβρέθηκαν διοικητικοί υπάλληλοι καθώς και εκπρόσωπος του φοιτητικού σωματείου.

Το συνέδριο ξεκίνησε από τον πρόεδρο του πανεπιστημίου, ο οποίος ευχαρίστησε τον Δρ Reda Al-Awkali, διευθυντή της διοίκησης υγείας, για την επίβλεψη του ιδρύματος όσο απουσίαζε.

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου χρησιμοποίησε αυτόν τον χαιρετισμό ως εφαλτήριο για να τονίσει πόσο σημαντικό είναι για το πανεπιστήμιο να μην εξαρτάται από κανένα άτομο ή ομάδα ατόμων για την ηγεσία του.

Το πανεπιστήμιο, παρά όλες τις προκλήσεις και τα δυσμενή γενικά δεδομένα, είναι αποφασισμένο να εκπληρώσει τους στόχους και τους στόχους του κάθε χρόνο, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος.

Στην ομιλία του προέδρου επισημάνθηκε ο ρόλος της φοιτητικής ένωσης στη διαχείριση του πανεπιστημίου και στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την ανάγκη συνεργασίας όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων με τη φοιτητική ένωση ως αυθεντικού φορέα και να τους προσφέρουν όλη την υποστήριξη που χρειάζονται για να συμβάλει αποτελεσματικά στη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση του πανεπιστημίου.

Ο Πρόεδρος συζήτησε επίσης τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο για το πανεπιστήμιο. Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου χαιρέτισε την ενημερωμένη εμφάνιση και περιεχόμενο της επίσημης ιστοσελίδας του πανεπιστημίου, αλλά προέτρεψε επίσης τις σχολές και τα τμήματα να συνεισφέρουν ποιοτικό περιεχόμενο στον ιστότοπο που τονίζει τη θέση του πανεπιστημίου ως διεθνούς φήμης ιδρύματος.
Το University Journal of Medical Sciences είναι μια κρίσιμη διεπαφή για το Πανεπιστήμιο, επομένως ο πρόεδρος συζήτησε επίσης τη σημασία της προσοχής σε αυτό και τη συμβολή του διδακτικού προσωπικού στη βελτίωσή του.

Προκειμένου να μεταφερθεί επιτυχώς το πανεπιστήμιο στην Αίγυπτο υπό συνθήκες πολέμου, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου ζήτησε να γίνει προσπάθεια για την προβολή των εξαιρετικών επιτευγμάτων που έχει επιτύχει το LIMU.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η συζήτηση για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Οι δηλώσεις του Προέδρου του Συμβουλίου.
  2. Αποδοχή λίστας μελών ΔΕΠ.
  3. Εγκρίνονται οι γενικοί κανόνες για τη διδασκαλία, τις δοκιμές και την πειθαρχία.
  4. Έγκριση λίστας επαγγελματικών πτυχίων.
  5. Συζήτηση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα δημιουργηθούν στο εκπαιδευτικό κέντρο και προβληματισμός για το κόστος συνδρομής για το προσωπικό.

Schreibe einen Kommentar